Royal Canin Vet Diet Cat Urinary Pouch (100 g.)

Attribute:

Share

อาหารเปียกสูตรเวทไดเอท สำหรับรักษาโรคระบบทางเดินปัสสาวะ
  • สลายนิ่วชนิดสตรูไวท์ และป้องกันนิ่ว ออกซาเลต
  • ทำให้ปัสสาวะเจือจาง ลดโอกาสการเกิดผลึกนิ่ว และช่วยให้สัตว์เลี้ยงกินน้ำมากขึ้น
  • ช่วยบำรุงให้ผนังกระเพาะปัสสาวะแข็งแรง
  • ควบคุมปริมาณแมกนีเซียมที่เป็นสารตั้งต้นของนิ่วชนิดสตรูไวท์
  • สำหรับแมวที่เป็นโรคนิ่ว, กระเพาะปัสสาวะอักเสบ หรือ มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะ
  • ขนาด 100 ก.
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy