Odour Lock Ultra Premium (12 kg.)

Attribute:

Share

  • ทรายแมว ที่ทำจากหินภูเขาไฟ นำเข้าจากประเทศแคนาดา
  • ทำด้วยดินจากธรรมชาติมีความปลอดภัยสูง
  • เป็นทรายหินภูเขาไฟชนิดดูดซับปัสสาวะแมวที่ดีที่สุดในท้องตลาด
  • คุณภาพสูง สามารถควบคุมกลิ่นได้อย่างดีเยี่ยม
  • โดยใช้ Smart Odour Shield Technology ซื่งช่วยปรับสภาพกลิ่นปัสสาวะแมวให้เป็นกลางได้นานกว่า 40 วัน
  • ปราศจากฝุ่นถึง 99.99% สามารถจับตัวเป็นก้อนได้อย่างรวดเร็ว
  • ขนาด 12 กก.