PF-10A Auto Feeder (10L)

Attribute:

Categories : Brands Others Dog Bowls Cat Bowls

Share

 • สำหรับให้อาหารสุนัขและแมว เวลาเจ้าของไม่อยู่บ้าน หรือไปต่างจังหวัดหลายวัน
 • บรรจุอาหารได้ 45 ถ้วย หรือ 10.6 ลิตร
 • ให้อาหารต่อเนื่องได้ถึง 99 วัน
 • สามารถตั้งจำนวนการให้อาหารต่อวันได้ 1-4 ครั้ง
 • บันทึกเสียงเจ้าของได้ เพื่อใช้สำหรับเรียกสัตว์เลี้ยงมากินอาหาร
 • ฝาปิดอาหารแน่นหนาจึงรักษาคุณอาหารได้ดี
 • ถาดอาหารและตัวจ่ายอาหารสามารถถอดจากตัวเครื่องเพื่อทำความสะอาดได้
 • เซนเซอร์อัจฉริยะช่วยให้ป้องกันการให้อาหารจนล้นถาด
 • หน้าจอ LCD แสดงเวลา
 • ไมโครโฟนในตัว พร้อมลำโพง, และไฟแสดงสถานะของแบตเตอรี่
 • แข็งแรง ทนทาน ใช้งานง่าย
 • ใช้แบตเตอรี่ขนาด “D” (ขนาดใหญ่) 4 ก้อน