Whiskas Pouch Tuna (85 g.)

Attribute:

Whiskas Pouch Tuna (85 g.)

Share

  • ทำมาจากเนื้อปลาแท้ๆ คุณภาพสูง
  • ผ่านการปรุงอย่างพิถีพิถันด้วยกระบวนการผลิตเฉพาะของวิสกัส เพื่อเก็บรักษาความหอม สด ใหม่
  • พร้อมให้สารอาหารที่ครบคุณค่าทั้ง 41 ชนิดที่แมวต้องการ
  • สำหรับแมวโต อายุ 1 ปีขึ้นไป
  • 85 กรัม
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy