MunzNie Crunchy Rolls Wrapped with Chicken Breast (8 pcs.)

Attribute:

Categories : Brands MunzNie Dog Dog Snacks

Share

  • ครั้นชี่ขาวพันด้วยอกไก่ไม่ปรุงแต่งอบ
  • ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 22000 ด้านความปลอดภัยของอาหาร, มาตรฐาน GMP และ HACCP
  • ผลิตด้วยหนังวัวเกรดพรีเมี่ยมที่สะอาดและมีคุณภาพ ปราศจากการแต่งกลิ่นและสี เพื่อให้น้องหมา
  • เพลิดเพลินกับการกัดแทะได้อย่างปลอดภัย
  • ขนาดบรรจุ 8 ชิ้น