MunzNie White Knotted Bone 4" Wrapped with Chicken Breast (4 pcs.)

Attribute:

Categories : Brands MunzNie Dog Dog Snacks

Share

  • กระดูกผูกสีขาวธรรมชาติพันด้วยอกไก่ ไม่ปรุงแต่งอบ
  • ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 22000 ด้านความปลอดภัยของอาหาร, มาตรฐาน GMP และ HACCP
  • ผลิตด้วยหนังวัวเกรดพรีเมี่ยมที่สะอาดและมีคุณภาพ ปราศจากการแต่งกลิ่นและสี เพื่อให้น้องหมาเพลิดเพลินกับการกัดแทะได้อย่างปลอดภัย
  • ขนาดบรรจุ 4 ชิ้น