ZEAL Hoki Fish Skins (125 g)

Attribute:

Share

  • หนังปลาหิมะ 100%
  • มี Omaga 3 สูง บำรุงผิวหนังและขนให้แข็งแรง ไม่หลุดร่วงง่าย
  • ไขมันต่ำ มีโปรตีนสูง เหมาะสำหรับสัตว์เลี้ยงทีต้องการควบคุมน้ำหนัก
  • บรรเทาอาการกระดูกไขข้ออักเสบ และช่วยบำรุงกระดูกให้แข็งแรง
  • ขนาดบรรจุ 300 ก.