ZEAL Beef Jerky (125 g)

Attribute:

Categories : Brands Others Dog Dog Snacks

Share

  • เนื้อวัวนิวซีแลนด์ ทำจากเนื้อวัว 100%
  • มีโปรตีนสูง มีกลิ่นหอม และมีรสชาติอร่อย
  • ปลอดภัย ปราศจากสารเจือปน
  • ขนาดบรรจุ 125 ก.