Fooey Ultra Bitter Spray (4 oz.)

คุณสมบัติสินค้า:

สเปรย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสัตว์เลี้ยง (4 ออนซ์)

Share

  • สเปร์ยปรับพฤติกรรมสัตว์เลี้ยง นำเข้าจากอเมริกา
  • หยุดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของสัตว์ เช่น การเลีย การเคี้ยว การกัด การปัสสาวะไม่เป็นที่เป็นทาง
  • มีส่วนผสมของสารธรรมชาติที่ทำให้สัตว์ไม่ชอบและไม่กัดแทะ หรือขับถ่ายบริเวณที่ฉีดสเปร์ยไว้
  • ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยง เพราะสกัดจากเปลือกส้มแขกสมุนไพร
  • สามารถหยุดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ได้ทันตาเห็น
  • ขนาดบรรจุ 4 ออนซ์ (118 มล.)