Catit Senses 2.0 Digger

คุณสมบัติสินค้า:

แคทอิท ที่ให้อาหารและขนมแบบ interactive

Share

  • ให้อาหารสัตว์เลี้ยงแบบ interactive
  • ส่งเสริมให้แมวใช้พลังงานพร้อมการกินอาหาร/ขนม ในลักษณะที่สนุกและเป็นธรรมชาติ ด้วยการเล่นกับสัญชาตญาณของแมวที่ชอบเขี่ยอาหารออกมากินทีละน้อย
  • ช่วยให้แมวได้ออกกำลังกาย และลดอาการ binge eating (กินมากเกินไป)
  • มีฐานที่มั่นคง และพื้นผิวแบบ slope
  • ใส่อาหารหรือขนมเข้าไปในท่อหลายๆ อัน เพื่อให้แมวได้สูดกลิ่นและเขี่ยออกมากิน
  • แต่ละท่อมีปลายลักษณะโค้ง ทำให้ง่ายต่อการใช้งานและทำความสะอาด