เดโอชีท แผ่นรองซับปัสสาวะสุนัข ขนาดใหญ่พิเศษ (60x44 ซม.)

คุณสมบัติสินค้า:

เดโอชีท แผ่นรองซับปัสสาวะสุนัข ขนาดใหญ่พิเศษ (60x44 ซม.)

Share

  • ซึมซับดีเยี่ยม รวดเร็ว
  • เก็บกลิ่นได้ดี
  • ด้วยการซุมซับเฉพาะจุด ไม่ทำให้ปัสสาวะเลอะเท้าสุนัข คลายกังวลเรื่องกลิ่นและความสกปรก
  • ขนาดมาตรฐาน 60 x 44 ซม.
  • ขนาดบรรจุ 36 แผ่น