เดโอ ทอยเล็ท ทรายแมวลดกลิ่น ขนาด 2 ลิตร

คุณสมบัติสินค้า:

เดโอ ทอยเล็ท ทรายแมวลดกลิ่น ขนาด 2 ลิตร

Share

  • คลายกังวลเรื่องกลิ่นยาวนาน 1 สัปดาห์แม้จะเลี้ยงแบบระบบปิด
  • ขนาดบรรจุ 2 ลิตร