Ruffwear Quick Draw Leash

คุณสมบัติสินค้า:

Ruffwear สายจูงที่พับเก็บไว้รอบปลอกคอได้

Share

  • เป็นได้ทั้งสายจูงและปลอกคอ เวลาที่ไม่จำเป็นต้องใช้สายจูง สามารถพับเก็บไว้รอบปลอกคอได้
  • ทนทานมากขึ้นและสะท้อนแสงได้จางๆ ในที่ที่มีแสงสว่างน้อย
  • ขนาดสายจูง 3.5 x 63 x 1 ซม. (ก x ย x น)
  • ปรับขนาดเป็นปลอกคอได้ 36 - 56 ซม.
  • ปรับขนาดเป็นสายจูงได้ 51 - 69 ซม. (ขึ้นอยู่กับขนาดรอบคอ)