นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราถือปฎิบัติอย่างเคร่งครัดในเรื่องความเป็นส่วนตัวของลูกค้า เราจึงจะใช้ชื่อหรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่าน เพียงเฉพาะสำหรับดำเนินธุรกรรมหรือกิจกรรมระหว่างท่านกับเราเท่านั้น และจัดเก็บรักษาอย่างปลอดภัย

หากท่านมีข้อสงสัย หรือข้อเสนอแนะใดๆ สามารถติดต่อได้ที่ Email: info@PETClub.co.th