ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
Pichraksa TH0151Q8MYF1C Flash Express Oct 25, 2020 102020000022
อภิญญา คงศิริธุวงศ์ TH0115Q1D7B0A Flash Express Oct 22, 2020 102020000019
แก้ว อินทร TH0151Q18HE0C Flash Express Oct 22, 2020 102020000018
พิมพขวัญ พนมขวัญ TH0203PYWA62B Flash Express Oct 21, 2020 102020000017
ภัทรจิตร พัฒนมาศ TH0104PWP3Q3A Flash Express Oct 20, 2020 102020000013
คุณสนีย์ แก้วจังหาร TH4217PJYSH6D Flash Express Oct 16, 2020 102020000015
เมษยา จิระวงศ์ TH0151PJYQ47A Flash Express-ems Oct 16, 2020 102020000014
เขมิกา TH3312PB5Y72A Flash Express Oct 13, 2020 102020000012
กมลพรรณ กาญจนโสภณ TH6001P574K5G Flash Express Oct 11, 2020 102020000010
ประเสริฐ ลาภขุนทด TH3308NVM580D Flash Express Oct 07, 2020 102020000005
Daisuke Takahashi TH0142NVBWX3A, TH0142NVBU19A Flash Express Oct 07, 2020 092020000037
อรุณแก้ว พุทธรักษา TH0202NUQRQ7A Flash Express Oct 07, 2020 102020000001
วรรธนะ TH1206NUMK40Q Flash Express Oct 07, 2020 102020000006
Lloyd Bennett TH1907NS00P3E Flash Express Oct 07, 2020 102020000004
ชูรัตน์ ชนัศรุติพันธุ์ TH1602NPX229B Flash Express Oct 06, 2020 102020000003
ภัทรา ไชยกุมาร TH0118NENBC5A Flash Express Oct 02, 2020 092020000038
Anna TH0134NASEZ1A Flash Express Oct 01, 2020 092020000036
กณิศา รุ่งโรจน์นิมิตชัย TH3208N7A1E8F Flash Express Sep 29, 2020 092020000035
Daret Teeraprayut TH0117N3TQY2A Flash Express Sep 28, 2020 092020000034
Desiree Maile Lavilla TH0202MWHDX6D Flash Express Sep 25, 2020 092020000023
วราภรณ์ สตอร์มอน์ TH0130MX6541C Flash Express Sep 25, 2020 092020000031
mango TH0149MWBY23G Flash Express Sep 25, 2020 092020000025
Claire TH0203MWC2Y4B Flash Express Sep 25, 2020 092020000033
เขมิกา TH3312MU26T2A,TH3312MU24C1A Flash Express Sep 24, 2020 092020000032
Setsiri Settaphakorn TH0102MR67D2A Flash Express Sep 23, 2020 092020000030
เจริญขวัญ แก้วทองราช TH7001MNJY80F Flash Express Sep 22, 2020 092020000029
แก้ว TH0301MNJSP1B Flash Express Sep 22, 2020 092020000028
นายวิษณุ กฤษณะภูติ TH2007MHVQ22C Flash Express Sep 22, 2020 092020000026
Chieh-Wei Tsai TH6702MBDCN8B Flash Express Sep 18, 2020 092020000020
กณิศา รุ่งโรจน์นิมิตชัย TH3208M8A4V0F Flash Express Sep 17, 2020 092020000024
Natkittar Kosonniyomthanachot TH2108M86422D Flash Express Sep 17, 2020 092020000018
สุรัสวดี ศิริโชค TH0143M41Q82A Flash Express Sep 15, 2020 092020000021
Erica Wong TH0142M1RW85A Flash Express Sep 14, 2020 092020000019
อภิชาติ ปัญญาดำรงทรัพย์ TH2604KWAY19A Flash Express Sep 12, 2020 092020000012
ณัฐวดี ดำเสนา TH2102KWF0R6B Flash Express Sep 12, 2020 092020000017
ตัสมีน หะยีอาแว (biitoey) TH7701KS7FR6A Flash Express Sep 11, 2020 092020000009
ประอรสิริ สง่าเนตร TH0151KMWUW5A Flash Express Sep 09, 2020 092020000014
นายบุญส่ง มงคล TH5607KMYMP6A Flash Express Sep 09, 2020 092020000015
ศิริญญา ยาอุปถัมภ์ TH3801KMZA41I Flash Express Sep 09, 2020 092020000006
เทพ ปรมินทร์ พงษ์พานิช TH4714KMUYU7L Flash Express Sep 09, 2020 092020000013
นายรัฐภูมิ TH2601KJ6QJ4B Flash Express Sep 08, 2020 092020000011
อรพรรณ ชยานุวัฒน์ TH0136KAWMQ7B, TH0136KAWHU1B Flash Express Sep 05, 2020 092020000008
เขมิกา TH3312K996Y1A Flash Express Sep 04, 2020 082020000043
กณิศา รุ่งโรจน์นิมิตชัย TH3208K97F39F Flash Express Sep 04, 2020 092020000002
SG-0100-4861 Loura Widjaja TH0101K913N4C Flash Express Sep 04, 2020 092020000007
จิรดา สร้างสมวงษ์ 600033824442 CJ Logistics-ems Sep 03, 2020 082020000039
นงลักษณ์ คำใจ 600033825886 CJ Logistics Sep 02, 2020 092020000004
Nooschotika Manok TH0122K15FV7A Flash Express Sep 01, 2020 082020000040
พิริยา กรกิจสุวรรณ TH0144K12733A Flash Express Sep 01, 2020 092020000001
อรุณแก้ว พุทธรักษา TH0202JY86A6A Flash Express Aug 31, 2020 082020000033
ชื่อลูกค้า : Pichraksa
Tracking number : TH0151Q8MYF1C
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 25, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000022
ชื่อลูกค้า : อภิญญา คงศิริธุวงศ์
Tracking number : TH0115Q1D7B0A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 22, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000019
ชื่อลูกค้า : แก้ว อินทร
Tracking number : TH0151Q18HE0C
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 22, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000018
ชื่อลูกค้า : พิมพขวัญ พนมขวัญ
Tracking number : TH0203PYWA62B
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000017
ชื่อลูกค้า : ภัทรจิตร พัฒนมาศ
Tracking number : TH0104PWP3Q3A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 20, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000013
ชื่อลูกค้า : คุณสนีย์ แก้วจังหาร
Tracking number : TH4217PJYSH6D
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000015
ชื่อลูกค้า : เมษยา จิระวงศ์
Tracking number : TH0151PJYQ47A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000014
ชื่อลูกค้า : เขมิกา
Tracking number : TH3312PB5Y72A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000012
ชื่อลูกค้า : กมลพรรณ กาญจนโสภณ
Tracking number : TH6001P574K5G
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 11, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000010
ชื่อลูกค้า : ประเสริฐ ลาภขุนทด
Tracking number : TH3308NVM580D
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 07, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000005
ชื่อลูกค้า : Daisuke Takahashi
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 07, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000037
ชื่อลูกค้า : อรุณแก้ว พุทธรักษา
Tracking number : TH0202NUQRQ7A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 07, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000001
ชื่อลูกค้า : วรรธนะ
Tracking number : TH1206NUMK40Q
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 07, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000006
ชื่อลูกค้า : Lloyd Bennett
Tracking number : TH1907NS00P3E
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 07, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000004
ชื่อลูกค้า : ชูรัตน์ ชนัศรุติพันธุ์
Tracking number : TH1602NPX229B
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 06, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000003
ชื่อลูกค้า : ภัทรา ไชยกุมาร
Tracking number : TH0118NENBC5A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000038
ชื่อลูกค้า : Anna
Tracking number : TH0134NASEZ1A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 01, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000036
ชื่อลูกค้า : กณิศา รุ่งโรจน์นิมิตชัย
Tracking number : TH3208N7A1E8F
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 29, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000035
ชื่อลูกค้า : Daret Teeraprayut
Tracking number : TH0117N3TQY2A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 28, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000034
ชื่อลูกค้า : Desiree Maile Lavilla
Tracking number : TH0202MWHDX6D
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 25, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000023
ชื่อลูกค้า : วราภรณ์ สตอร์มอน์
Tracking number : TH0130MX6541C
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 25, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000031
ชื่อลูกค้า : mango
Tracking number : TH0149MWBY23G
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 25, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000025
ชื่อลูกค้า : Claire
Tracking number : TH0203MWC2Y4B
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 25, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000033
ชื่อลูกค้า : เขมิกา
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000032
ชื่อลูกค้า : Setsiri Settaphakorn
Tracking number : TH0102MR67D2A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 23, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000030
ชื่อลูกค้า : เจริญขวัญ แก้วทองราช
Tracking number : TH7001MNJY80F
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 22, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000029
ชื่อลูกค้า : แก้ว
Tracking number : TH0301MNJSP1B
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 22, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000028
ชื่อลูกค้า : นายวิษณุ กฤษณะภูติ
Tracking number : TH2007MHVQ22C
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 22, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000026
ชื่อลูกค้า : Chieh-Wei Tsai
Tracking number : TH6702MBDCN8B
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 18, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000020
ชื่อลูกค้า : กณิศา รุ่งโรจน์นิมิตชัย
Tracking number : TH3208M8A4V0F
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000024
ชื่อลูกค้า : Natkittar Kosonniyomthanachot
Tracking number : TH2108M86422D
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000018
ชื่อลูกค้า : สุรัสวดี ศิริโชค
Tracking number : TH0143M41Q82A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 15, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000021
ชื่อลูกค้า : Erica Wong
Tracking number : TH0142M1RW85A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000019
ชื่อลูกค้า : อภิชาติ ปัญญาดำรงทรัพย์
Tracking number : TH2604KWAY19A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 12, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000012
ชื่อลูกค้า : ณัฐวดี ดำเสนา
Tracking number : TH2102KWF0R6B
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 12, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000017
ชื่อลูกค้า : ตัสมีน หะยีอาแว (biitoey)
Tracking number : TH7701KS7FR6A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 11, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000009
ชื่อลูกค้า : ประอรสิริ สง่าเนตร
Tracking number : TH0151KMWUW5A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 09, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000014
ชื่อลูกค้า : นายบุญส่ง มงคล
Tracking number : TH5607KMYMP6A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 09, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000015
ชื่อลูกค้า : ศิริญญา ยาอุปถัมภ์
Tracking number : TH3801KMZA41I
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 09, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000006
ชื่อลูกค้า : เทพ ปรมินทร์ พงษ์พานิช
Tracking number : TH4714KMUYU7L
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 09, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000013
ชื่อลูกค้า : นายรัฐภูมิ
Tracking number : TH2601KJ6QJ4B
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 08, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000011
ชื่อลูกค้า : อรพรรณ ชยานุวัฒน์
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 05, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000008
ชื่อลูกค้า : เขมิกา
Tracking number : TH3312K996Y1A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 04, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000043
ชื่อลูกค้า : กณิศา รุ่งโรจน์นิมิตชัย
Tracking number : TH3208K97F39F
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 04, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000002
ชื่อลูกค้า : SG-0100-4861 Loura Widjaja
Tracking number : TH0101K913N4C
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 04, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000007
ชื่อลูกค้า : จิรดา สร้างสมวงษ์
Tracking number : 600033824442
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000039
ชื่อลูกค้า : นงลักษณ์ คำใจ
Tracking number : 600033825886
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000004
ชื่อลูกค้า : Nooschotika Manok
Tracking number : TH0122K15FV7A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 01, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000040
ชื่อลูกค้า : พิริยา กรกิจสุวรรณ
Tracking number : TH0144K12733A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 01, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000001
ชื่อลูกค้า : อรุณแก้ว พุทธรักษา
Tracking number : TH0202JY86A6A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 31, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000033