ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
อภิชาติ ปัญญาดำรงทรัพย์ TH2604HPTC26A Flash Express Aug 14, 2020 082020000017
Chieh-Wei Tsai TH6702HJ1DX8B Flash Express Aug 12, 2020 082020000015
Nooschotika Manok TH0122HHX3N8A Flash Express Aug 12, 2020 082020000013
มทนี TH0123HHVP94A Flash Express Aug 12, 2020 082020000012
แววดาว ศุภวิจิตรพันธุ์ TH3801H9TZF9A Flash Express Aug 09, 2020 082020000010
สุวิมล TH0150H9U568A Flash Express Aug 09, 2020 082020000011
Mighty TH1601H25QM4A Flash Express Aug 06, 2020 082020000007
Thanyaporn Vejsureeyakul TH0112H2G677A Flash Express Aug 06, 2020 082020000004
ชัยรัตน์ TH4701GZ9WU0P Flash Express Aug 05, 2020 082020000006
ปวริศา สมุทรทนุภาพ TH2814GRTAQ7A Flash Express Aug 03, 2020 072020000068
สุชานันท์ เทพรักษา TH0105GQ7FB0D Flash Express Aug 02, 2020 082020000002
วีระศักดิ์ รวมทรัพย์ TH2506GQ3BV6A Flash Express Aug 02, 2020 072020000066
Anna TH0134GN9WF4A Flash Express Aug 01, 2020 082020000001
คุณสำอาง ประคองทรัพย์ TH0703GM6NU9M Flash Express Aug 01, 2020 072020000067
สุพรรณี สุวรรณชาติ TH0143GJA2N7A Flash Express Jul 31, 2020 072020000065
Lloyd Bennett TH1907GHB619E Flash Express Jul 31, 2020 072020000064
วินทร์ ธัญวิวัฒน์ TH0134GFQ231A Flash Express Jul 30, 2020 072020000062
สรยุทธ ขุนชิต TH7403GGBCD3A Flash Express-ems Jul 30, 2020 072020000055
สุวิชชา สนิทวรรณะ TH0302GG5V92E Flash Express Jul 30, 2020 072020000063
ศศิ TH0112GG67V9B Flash Express Jul 30, 2020 072020000061
Ariya TH0142GBRNF4A Flash Express Jul 29, 2020 072020000060
กัญตพัฒน์ TH2209GA0XF2C Flash Express Jul 28, 2020 072020000059
วรรธนะ TH1206G8MH47Q Flash Express Jul 27, 2020 072020000057
วงศ์สวาสดิ์ มโนธรรมกิจ TH0306G8PXH9D Flash Express Jul 27, 2020 072020000058
Setsiri Settaphakorn TH0102G5PX80A Flash Express Jul 26, 2020 072020000054
กณิศา รุ่งโรจน์นิมิตชัย TH3208G2Q6P4F Flash Express Jul 24, 2020 072020000053
ณัฎฐกานต์​ พฤกษ์สรนันทน์ TH2001G2Q199D Flash Express Jul 24, 2020 072020000046
อภิชาติ ปัญญาดำรงทรัพย์ TH2604G2G9B8A Flash Express Jul 24, 2020 072020000051
อภิชาติ ปัญญาดำรงทรัพย์ TH2604G2G9B8A Flash Express Jul 24, 2020 072020000052
น.ส. ชนิดา ลบแย้ม TH2008G12Y64C Flash Express Jul 24, 2020 072020000049
Ming TH0120G0ZKN4D Flash Express-ems Jul 24, 2020 072020000048
Erica Wong TH0142FVMHK3A Flash Express Jul 22, 2020 072020000047
อรุณแก้ว พุทธรักษา TH0202FUS3E9A Flash Express Jul 21, 2020 072020000038
นายรัฐภูมิ TH2601FUT624B Flash Express-ems Jul 21, 2020 072020000044
แก้ว อินทรประสงค์ TH0151FTM0H7C Flash Express Jul 21, 2020 072020000045
Pang Nakavisute TH0105FTG7Q2C Flash Express Jul 21, 2020 072020000041
Chieh-Wei Tsai TH6702FMYH99B Flash Express Jul 19, 2020 072020000042
Rawadee Horatet TH3801FMKFC7B Flash Express Jul 18, 2020 072020000026
จริฐา จันประเทศ TH6701FKZSY2A Flash Express Jul 18, 2020 072020000039
ก๊าเหม่ง แชน TH0134FKZXZ2A Flash Express Jul 18, 2020 072020000040
ปิยะวดี ปิยะรัชชนันทน์ TH2101FHF8Q2A Flash Express Jul 17, 2020 072020000036
Shawna Tan TH6702FGN3X1C Flash Express Jul 17, 2020 072020000022
กฤติยชน์ มังกรแก้ว TH0119FB5X62B Flash Express Jul 15, 2020 072020000023
กณิศา รุ่งโรจน์นิมิตชัย TH3208FB69S7F Flash Express Jul 15, 2020 072020000027
มยุรีย์ ใจกันทะ TH4712F9DS36A Flash Express-ems Jul 14, 2020 072020000034
ประอรสิริ สง่าเนตร TH0151F9BVH1A Flash Express Jul 14, 2020 072020000033
คุณสำอาง ประคองทรัพย์ TH0703F5JV00M Flash Express Jul 14, 2020 072020000025
นายวิษณุ กฤษณะภูติ TH2007F71E49C Flash Express Jul 13, 2020 072020000018
Nooschotika Manok TH0122F71RJ8A Flash Express Jul 13, 2020 072020000032
ไปรยา โคเจริญโรจน์ TH1701F6USM4A Flash Express Jul 13, 2020 072020000031
ชื่อลูกค้า : อภิชาติ ปัญญาดำรงทรัพย์
Tracking number : TH2604HPTC26A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000017
ชื่อลูกค้า : Chieh-Wei Tsai
Tracking number : TH6702HJ1DX8B
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 12, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000015
ชื่อลูกค้า : Nooschotika Manok
Tracking number : TH0122HHX3N8A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 12, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000013
ชื่อลูกค้า : มทนี
Tracking number : TH0123HHVP94A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 12, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000012
ชื่อลูกค้า : แววดาว ศุภวิจิตรพันธุ์
Tracking number : TH3801H9TZF9A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 09, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000010
ชื่อลูกค้า : สุวิมล
Tracking number : TH0150H9U568A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 09, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000011
ชื่อลูกค้า : Mighty
Tracking number : TH1601H25QM4A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 06, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000007
ชื่อลูกค้า : Thanyaporn Vejsureeyakul
Tracking number : TH0112H2G677A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 06, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000004
ชื่อลูกค้า : ชัยรัตน์
Tracking number : TH4701GZ9WU0P
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 05, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000006
ชื่อลูกค้า : ปวริศา สมุทรทนุภาพ
Tracking number : TH2814GRTAQ7A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000068
ชื่อลูกค้า : สุชานันท์ เทพรักษา
Tracking number : TH0105GQ7FB0D
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000002
ชื่อลูกค้า : วีระศักดิ์ รวมทรัพย์
Tracking number : TH2506GQ3BV6A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000066
ชื่อลูกค้า : Anna
Tracking number : TH0134GN9WF4A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 01, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000001
ชื่อลูกค้า : คุณสำอาง ประคองทรัพย์
Tracking number : TH0703GM6NU9M
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 01, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000067
ชื่อลูกค้า : สุพรรณี สุวรรณชาติ
Tracking number : TH0143GJA2N7A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 31, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000065
ชื่อลูกค้า : Lloyd Bennett
Tracking number : TH1907GHB619E
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 31, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000064
ชื่อลูกค้า : วินทร์ ธัญวิวัฒน์
Tracking number : TH0134GFQ231A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000062
ชื่อลูกค้า : สรยุทธ ขุนชิต
Tracking number : TH7403GGBCD3A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000055
ชื่อลูกค้า : สุวิชชา สนิทวรรณะ
Tracking number : TH0302GG5V92E
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000063
ชื่อลูกค้า : ศศิ
Tracking number : TH0112GG67V9B
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000061
ชื่อลูกค้า : Ariya
Tracking number : TH0142GBRNF4A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 29, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000060
ชื่อลูกค้า : กัญตพัฒน์
Tracking number : TH2209GA0XF2C
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 28, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000059
ชื่อลูกค้า : วรรธนะ
Tracking number : TH1206G8MH47Q
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 27, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000057
ชื่อลูกค้า : วงศ์สวาสดิ์ มโนธรรมกิจ
Tracking number : TH0306G8PXH9D
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 27, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000058
ชื่อลูกค้า : Setsiri Settaphakorn
Tracking number : TH0102G5PX80A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 26, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000054
ชื่อลูกค้า : กณิศา รุ่งโรจน์นิมิตชัย
Tracking number : TH3208G2Q6P4F
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000053
ชื่อลูกค้า : ณัฎฐกานต์​ พฤกษ์สรนันทน์
Tracking number : TH2001G2Q199D
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000046
ชื่อลูกค้า : อภิชาติ ปัญญาดำรงทรัพย์
Tracking number : TH2604G2G9B8A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000051
ชื่อลูกค้า : อภิชาติ ปัญญาดำรงทรัพย์
Tracking number : TH2604G2G9B8A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000052
ชื่อลูกค้า : น.ส. ชนิดา ลบแย้ม
Tracking number : TH2008G12Y64C
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000049
ชื่อลูกค้า : Ming
Tracking number : TH0120G0ZKN4D
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000048
ชื่อลูกค้า : Erica Wong
Tracking number : TH0142FVMHK3A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 22, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000047
ชื่อลูกค้า : อรุณแก้ว พุทธรักษา
Tracking number : TH0202FUS3E9A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000038
ชื่อลูกค้า : นายรัฐภูมิ
Tracking number : TH2601FUT624B
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000044
ชื่อลูกค้า : แก้ว อินทรประสงค์
Tracking number : TH0151FTM0H7C
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000045
ชื่อลูกค้า : Pang Nakavisute
Tracking number : TH0105FTG7Q2C
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000041
ชื่อลูกค้า : Chieh-Wei Tsai
Tracking number : TH6702FMYH99B
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000042
ชื่อลูกค้า : Rawadee Horatet
Tracking number : TH3801FMKFC7B
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 18, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000026
ชื่อลูกค้า : จริฐา จันประเทศ
Tracking number : TH6701FKZSY2A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 18, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000039
ชื่อลูกค้า : ก๊าเหม่ง แชน
Tracking number : TH0134FKZXZ2A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 18, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000040
ชื่อลูกค้า : ปิยะวดี ปิยะรัชชนันทน์
Tracking number : TH2101FHF8Q2A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000036
ชื่อลูกค้า : Shawna Tan
Tracking number : TH6702FGN3X1C
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000022
ชื่อลูกค้า : กฤติยชน์ มังกรแก้ว
Tracking number : TH0119FB5X62B
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 15, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000023
ชื่อลูกค้า : กณิศา รุ่งโรจน์นิมิตชัย
Tracking number : TH3208FB69S7F
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 15, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000027
ชื่อลูกค้า : มยุรีย์ ใจกันทะ
Tracking number : TH4712F9DS36A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000034
ชื่อลูกค้า : ประอรสิริ สง่าเนตร
Tracking number : TH0151F9BVH1A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000033
ชื่อลูกค้า : คุณสำอาง ประคองทรัพย์
Tracking number : TH0703F5JV00M
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000025
ชื่อลูกค้า : นายวิษณุ กฤษณะภูติ
Tracking number : TH2007F71E49C
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000018
ชื่อลูกค้า : Nooschotika Manok
Tracking number : TH0122F71RJ8A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000032
ชื่อลูกค้า : ไปรยา โคเจริญโรจน์
Tracking number : TH1701F6USM4A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000031