คู่มือฉีดวัคซีนลูกสุนัข เตรียมความพร้อมให้เจ้าของมือใหม่


ใครที่เป็นเจ้าของลูกสุนัขต้องอ่าน! เพราะเรามีข้อควรรู้ในการ "การฉีดวัคซีนลูกสุนัข" มาฝากกัน ไปหาคำตอบกันว่า ทำไมการฉีดวัคซีนให้กับลูกสุนัขถึงเป็นสิ่งจำเป็น รวมถึงจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและลดความเสี่ยงจากอาการรุนแรงของโรคใดได้บ้าง และหากลูกสุนัขไม่ได้รับการฉีดวัคซีน จะส่งผลอย่างไรต่อพวกเขา เรารวบรวมข้อควรรู้มาไว้ให้แล้วในบทความนี้!

ความสำคัญของการฉีดวัคซีนลูกสุนัข

การฉีดวัคซีนลูกสุนัข เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากต่อการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับน้องหมาตัวน้อยของคุณ รวมถึงตลอดช่วงอายุที่พวกเขาเติบโต เพราะการฉีดวัคซีนจะช่วยต่อสู้กับเชื้อโรคต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวัคซีนที่ฉีดให้กับเหล่าน้องหมา จะประกอบไปด้วยแอนติเจน ซึ่งเป็นสารที่กระตุ้นให้ร่างกายผลิตแอนติบอดีขึ้นมาป้องกัน จึงช่วยลดโอกาสเจ็บป่วยได้

วัคซีนที่ลูกสุนัขควรได้รับ

วัคซีนสำหรับลูกสุนัข สามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภทหลัก ๆ คือ 

 • วัคซีนที่จำเป็นต้องฉีด ได้แก่ วัคซีนป้องกันโรคหัด โรคไข้หวัดสุนัข โรคตับอักเสบ โรคพาร์โวไวรัส และโรคไข้ฉี่หนู ซึ่งเป็นวัคซีนพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อสุขภาพของสุนัขโดยตรง เพราะหากไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเหล่านี้ ลูกสุนัขอาจป่วยรุนแรงหรือถึงขั้นเสียชีวิตจากโรคเหล่านี้ได้
 • วัคซีนที่แนะนำเพิ่มเติม ได้แก่ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วัคซีนป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิส วัคซีนป้องกันโรคแอนแทรกซ์ วัคซีนป้องกันโรคลัมพิส วัคซีนป้องกันโรคเบอร์เรีย วัคซีนป้องกันโรคคางทูม โรคเยื่อหุ้มสมอง และโรคหูน้ำหนวก โดยวัคซีนเหล่านี้จะเป็นวัคซีนทางเลือกที่เจ้าของสุนัขสามารถเลือกให้ฉีดได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่สุนัขอาจได้รับ

ภูมิต้านทานจากการฉีดวัคซีนลูกสุนัข จะอยู่ได้นานเท่าไหร่?

สำหรับภูมิต้านทานจากการฉีดวัคซีนที่ลูกสุนัขจะได้รับ ระยะเวลาที่ออกฤทธิ์ก็จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับชนิดของวัคซีน แต่โดยทั่วไปวัคซีนในกลุ่มพื้นฐานที่จำเป็นต้องฉีดอย่างโรคหัด, โรคตับอักเสบจากการติดเชื้อ และพาร์โวไวรัส จะมีระยะเวลากำหนดให้เข้ามารับการฉีดกระตุ้นในทุก ๆ ปี เพื่อให้ภูมิต้านทานคงอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ 

หาก “ไม่ฉีดวัคซีน” จะส่งผลเสียอย่างไรต่อลูกสุนัขบ้าง?

ในกรณีที่เจ้าของละเลยหรือไม่ต้องการให้ลูกสุนัขได้รับวัคซีน สิ่งที่อาจตามมาคือความเสี่ยงด้านสุขภาพของลูกสุนัข ที่อาจทำให้เกิดโรคต่าง ๆ ได้ง่าย และอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้เลย 

ช่วงระยะเวลาในการฉีดวัคซีนให้กับลูกสุนัข

สำหรับเจ้าของน้องหมาที่กำลังวางแผนพาน้อง ๆ ไปรับวัคซีน มีข้อควรรู้เกี่ยวกับระยะเวลาในการฉีดวัคซีนดังนี้ โดยจะแบ่งเป็น 2 ระยะคือ

 • ระยะเบื้องต้น

สำหรับระยะเบื้องต้น เป็นการฉีดวัคซีนที่มีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นร่างกายให้สร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโรคชนิดต่าง ๆ โดยจะแบ่งเป็น 2 ช่วงอายุย่อย ได้แก่

 • ช่วงลูกสุนัข จะเริ่มฉีดวัคซีนลูกสุนัขครั้งแรก เมื่ออายุประมาณ 6-8 สัปดาห์ โดยฉีดทุก 3-4 สัปดาห์ จนกระทั่งอายุครบ 12-16 สัปดาห์ โดยวัคซีนที่ลูกสุนัขควรได้รับในช่วงนี้ ได้แก่ วัคซีนป้องกันโรคพาร์โวไวรัส โรคหัด โรคไข้หวัดสุนัข โรคตับอักเสบ และโรคไข้ฉี่หนู
 • ช่วงโตเต็มวัย จะเริ่มฉีดวัคซีนเมื่อลูกสุนัขอายุครบ 16 สัปดาห์ขึ้นไป โดยวัคซีนเข็มหลักของสุนัขโตเต็มวัยจะเป็นโรคเดียวกับช่วงลูกสุนัข เพียงแต่จะรับในจำนวนเข็มที่ลดลง จาก 3 เข็ม เป็น 2 เข็ม
 • ระยะกระตุ้น

ระยะกระตุ้นเป็นการฉีดวัคซีนซ้ำในทุก ๆ ปี เพื่อให้ภูมิคุ้มกันยังคงอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวัคซีนที่จำเป็นต้องฉีดกระตุ้นทุกปี ได้แก่ วัคซีนป้องกันโรคพาร์โวไวรัส โรคหัด โรคไข้หวัดสุนัข โรคตับอักเสบ และโรคไข้ฉี่หนู

ตารางวัคซีนลูกสุนัข

สำหรับตารางการฉีดวัคซีนลูกสุนัข อาจแตกต่างกันไปในแต่ละคลินิกหรือสัตวแพทย์ที่เป็นผู้ดูแล แต่โดยทั่วไป ตารางฉีดวัคซีนในลูกสุนัขที่ใช้กัน จะเป็นดังนี้

วัคซีนอายุลูกสุนัขเข็มหลัก (ลูกสุนัข)เข็มหลัก (สุนัขโตเต็มวัย)คำแนะนำ
ป้องกันโรคไข้หัดสุนัข
 • 3 เข็ม
 • อายุ 2-3-4 เดือน
 • 2 เข็ม
 • ระยะห่าง 3-4 สัปดาห์
ทุกปีแนะนำสำหรับสุนัขทุกช่วงวัย
ป้องกันโรคตับอักเสบ
 • 3 เข็ม
 • อายุ 2-3-4 เดือน
 • 2 เข็ม
 • ระยะห่าง 3-4 สัปดาห์
ทุกปีแนะนำสำหรับสุนัขทุกช่วงวัย
ป้องกันเชื้อ Parainfluenza
 • 3 เข็ม
 • อายุ 2-3-4 เดือน
 • 2 เข็ม
 • ระยะห่าง 3-4 สัปดาห์
ทุกปีแนะนำสำหรับสุนัขทุกช่วงวัย
ป้องกันเชื้อ Bordetella bronchiseptica
 • 3 เข็ม
 • อายุ 2-3-4 เดือน
 • 2 เข็ม
 • ระยะห่าง 3-4 สัปดาห์
ทุกปีแนะนำสำหรับสุนัขที่เลี้ยงในกรง
ป้องกันเชื้อพาร์โวไวรัส
 • 3 เข็ม
 • อายุ 2-3-4 เดือน
 • 1 เข็ม
ทุกปีแนะนำสำหรับสุนัขทุกช่วงวัย
ป้องกันโรคลายม์
 • 2 เข็ม
 • อายุ 12 และ 15 สัปดาห์
 • 2-3 เข็ม
 • ระยะห่าง 3 สัปดาห์
ทุกปีเป็นวัคซีนทางเลือก
ป้องกันเชื้อโคโรนาไวรัส
 • เริ่มตั้งแต่อายุ 6 สัปดาห์
 • ฉีดทุก 3 อาทิตย์
 • ฉีดจนกว่าจะอายุครบ 12 สัปดาห์
 • 2-3 เข็ม
 • ระยะห่าง 3 สัปดาห์
ทุกปีเป็นวัคซีนทางเลือก
ถ่ายพยาธิ
 • อายุ 8 สัปดาห์
 • อายุ 11 สัปดาห์
 • 2 เข็ม
 • ระยะห่าง 3-4 สัปดาห์
ทุก 6 เดือนเป็นวัคซีนทางเลือก
ป้องกันโรคไข้ฉี่หนู
 • อายุ 8 สัปดาห์
 • อายุ 11 สัปดาห์
 • 2 เข็ม
 • ระยะห่าง 3-4 สัปดาห์
ทุกปีฉีดร่วมกับโรคไข้หัดสุนัข และโรคตับอักเสบ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (เรบีส์)
 • อายุ 3 เดือน
 • 1 เข็ม
ทุกปีกรณีที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาด

 

บุ๊กมาร์กตารางวัคซีนลูกสุนัขไว้แล้ว แต่หากเจ้าของน้องหมาคนไหนที่ยังกังวลใจในการฉีดวัคซีนให้กับลูกสุนัข สามารถพาน้อง ๆ มาปรึกษาที่ PETClub ได้เลย เรามีแพ็คเกจฉีดวัคซีนสุนัขในราคาที่คุ้มค่า ให้คุณจัดตารางพาลูกสุนัขมารับวัคซีนได้ตรงตามเวลา ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ และเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง PETClub พร้อมให้บริการกับ 30 สาขาทั่วไทย หรือเลือกสอบถาม และช็อปสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้เลย

ข้อมูลอ้างอิง:

 1. การฉีดวัคซีนลูกสุนัข. สืบค้นวันที่ 19 มกราคม 2567. จาก https://www.pedigree.co.th/caring/medical-care/vaccinations
 2. ตารางฉีดวัคซีนสุนัข. สืบค้นวันที่ 19 มกราคม 2567. จาก https://www.pedigree.co.th/caring/medical-care/vaccination-recommendation-for-your-dog
 3. การฉีดวัคซีนในลูกสุนัข. สืบค้นวันที่ 19 มกราคม 2567. จาก https://www.royalcanin.com/th/dogs/puppy/puppy-vaccinations
 4. แนะนำวัคซีนที่จำเป็นต่อสุนัข. สืบค้นวันที่ 19 มกราคม 2567. จาก https://www.pedigree.co.th/puppy/medical-care/vaccination-recommendation-for-your-dog

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้